Najczęstsze formy demencji u osób starszych

Ponad pięć milionów starszych osób w Stanach Zjednoczonych cierpi na demencję. Chociaż choroba Alzheimera jest najbardziej znaną formą demencji, istnieje wiele zaburzeń, które również powodują upośledzenie funkcji poznawczych.

Oto przegląd niektórych z najczęstszych rodzajów demencji u osób starszych:

Choroba Alzheimera – szósta najczęstsza przyczyna śmierci starszych Amerykanów. Przewiduje się, że liczba dotkniętych nią seniorów wzrośnie o 14 procent w ciągu następnej dekady. Naukowcy nadal odkrywają powody, które przyczyniają się do akumulacji białek beta-amyloidu w mózgu stojących za rozwojem choroby. Białka znajdują się w różnych miejscach neuronów. W miarę wzrostu liczby sklejają się ze sobą zastępując normalne konfiguracje neuronalne. Komunikacja w dotkniętych obszarach ustaje, powodując upośledzenie funkcji poznawczych i sensorycznych.

Demencja mieszana – odnosi się do więcej niż jednego rodzaju demencji. Często seniorzy z chorobą Alzheimera mają również demencję naczyniową. Lekarze szacują, że nawet 45 procent osób z demencją ma więcej niż jeden typ. Wiadomo również, że demencja mieszana powoduje różnorodne objawy u osób nią dotkniętych. Jeden senior może początkowo odczuwać utratę pamięci i tracić orientację w czasie i miejscu, podczas gdy inny może wykazywać niezwykłe zmiany w zachowaniu i wahania nastroju.

Demencja czołowo-skroniowa – stanowi do 15 procent wszystkich przypadków demencji i obejmuje kurczenie się tkanek w czołowych i skroniowych obszarach mózgu. Obrazy MRI i PET odróżniają to zaburzenie od innych procesów chorobowych powodujących demencję. Zaburzenie postępuje z czasem. Oprócz objawów upośledzenia funkcji poznawczych osoby dorosłe dotknięte chorobą mogą wykazywać problemy z mową i ruchem fizycznym.

Otępienie korowe – występuje w korze mózgowej, która jest odpowiedzialna za pamięć i mowę. Uszkodzenie neuronów w tym obszarze mózgu powoduje utratę pamięci i trudności w zapamiętywaniu właściwych słów. Niektórzy seniorzy mogą również stracić zdolność rozumienia języka. Choroby Alzheimera i Creutzfeldta-Jakoba to dwie choroby, o których wiadomo, że wpływają na korę mózgową.

Demencja naczyniowa – cukrzyca, wysoki poziom cholesterolu, nadciśnienie, udary i inne formy chorób naczyniowych zakłócają przepływ krwi do mózgu w określonych obszarach, co prowadzi do demencji naczyniowej. Choroba dotyka 4 procent starszej populacji dorosłych i powoduje objawy podobne do choroby Alzheimera.

Demencja z ciałami Lewy’ego – jest uważana za drugą najczęstszą przyczynę zaburzeń poznawczych. Proces chorobowy został nazwany na cześć lekarza, który odkrył nieprawidłowe zmiany w mózgu, które uszkadzają delikatną tkankę nerwową i powodują połączenie choroby Alzheimera i fizycznych objawów podobnych do choroby Parkinsona. Około 1,3 miliona ludzi w Stanach Zjednoczonych cierpi na demencję z ciałami Lewy’ego. Seniorzy z chorobą Parkinsona mogą rozwinąć ciała Lewy’ego, chociaż zaburzenie to jest zupełnie inną chorobą.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *